Михайло Цимбал

Михайло Цимбал

Адвокат

Адвокат, юридична агенція LigaUa

Чи осучаснюватимуть «прокурорські пенсії»?

20.03.2018

Це питання цікавить багатьох пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, по інвалідності та на випадок втрати годувальника відповідно Закону України «Про прокуратуру».

Наша держава, яка має перехідну економіку, нестабільну фінансову систему та ще й війну на Донбасі та анексію Криму час від часу має вирішувати питання про осучаснення пенсій всім пенсіонерам, бо інфляція, високі тарифи на житлово-комунальні послуги і постійне зростання цін ставлять пенсіонерів на межу виживання. Пенсіонери, люди з інвалідністю, діти-сироти, малозабезпечені сім`ї як найбільш соціально-незалежні верстви населення найбільше потерпають від політичних, економічних та соціальних негараздів.

Чи розуміє це Уряд? Так, розуміє і навіть робить певні кроки в цьому напрямі. З його ініціативи Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03 жовтня 2017 року №2146-VIII.

Цим Законом внесено зміни до ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і передбачено, починаючи з 2019 року, щорічне осучаснення, так званих «трудових пенсій».

Механізм осучаснення пенсій, передбачений ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб». Цей механізм Уряд в даний час намагається вдосконалювати. З цього приводу вже підготовлений відповідний законопроект і навіть прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб», якою передбачено проведення з 1 січня поточного року перерахунку пенсій військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби Безпеки України та інших військових формувань, колишнім міліціонерам, поліцейським та деяким іншим категоріям службовців, так званих, «силових структур».

Осучаснення (відповідний перерахунок) довічного грошового утримання суддів, передбачено ст. 142 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VIII у разі збільшення суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.

Пенсіонери органів прокуратури залишились єдиною категорією осіб, яким не проводять перерахунок пенсій (їх осучаснення) у зв’язку з підвищенням заробітної плати відповідним працівникам органів прокуратури. У п. 13 розділу XV Прикінцеві положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ( в редакції Закону України від 03.10.2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» записано що їх розмір пенсій встановлений до набрання чинності цим законом не переглядається та пенсія не індексується.

Пенсіонерів органів прокуратури у неконституційний спосіб (з порушенням вимог ст. 22 Конституції України) позбавили права на перерахунок пенсій наступним чином.

Нова редакція Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року №1697-VII передбачала (ч. 20 ст. 86), що призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв’язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам на рівні умов та складових заробітної плати відповідних категорій працівників, які проходять службу в органах і установах прокуратури на момент виникнення права на перерахунок. Перерахунок призначених пенсій проводиться з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому настали обставини , що тягнуть за собою зміну розміру пенсій. Якщо при цьому пенсіонер набув право на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Пенсія працюючим пенсіонерам перераховується також у зв’язку з призначенням на вищу посаду, збільшенням вислуги років, присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільшенням вислуги років, присвоєнням почесного звання або наукового ступеня та збільшення розміру складових та його заробітної плати в порядку, передбаченому частинками другою, третьою та четвертою цієї статті, при звільненні з роботи або за кожні два відпрацьовані роки.

Однак Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих атів України» від 28 грудня 2014 року (абзац 5 підпункту 2) пункту 42 Розділу І), який набрав чинності з 01 січня 2015 року, були внесені зміни до Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року №1697-VII, зокрема його частина 20 ст.86, була викладена в новій редакції:

«Умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України».

Відповідно до підпункту 1, пункту 13 розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року №1697-VII, який набрав чинності із 15 липня 2015 року, Кабінет Міністрів України зобов’язаний був у тримісячний строк, тобто до 15.10.2015 року привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом, зокрема своєю постановою визначити умови та порядок перерахунку пенсій працівникам прокуратури.

Однак, така постанова Кабміну України до цього часу не прийнята, хоча пройшло вже майже два з половиною роки, і перспективи її прийняття марні.

Новостворений Верховний Суд переглянувши справу у зв’язку з неоднаковим застосуванням судом касаційної інстанції Закону України «Про прокуратуру» №1789-XII (стара редакція) та Закону України «Про прокуратуру» №1697-VII (нова редакція) своєю постановою від 20 лютого 2018 року №К/9901/5338/18711/6019/16 відмовив прокурорському пенсіонеру у задоволенні його вимог про перерахунок пенсії, посилаючись на відсутність постанови Уряду щодо умов та порядку таких перерахунків.

Відповідно до вимог частини 5 ст. 242 Кодексу адміністративного судочинства суди при виборі і застосуванні норм права до спірних правовідносин враховують висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду. Отже, згадана вище постанова Верховного суду від 20.02.2018 року №К/9901/5338/18711/6019/16 буде враховуватись адміністративними судами при вирішенні позовів прокурорських пенсіонерів щодо перерахунку пенсій.

Отже прокурорські пенсіонери позбавлені таким чином, ще й судового захисту своїх прав.

Європейський суд з прав людини, враховуючи його рішення у справі, «Великода проти України» від 03 червня 2014 року (заява №43331/12), однозначно не підтримає прокурорських пенсіонерів у цьому питанні.

Чи є вихід з цього становища?

Хотілось би дізнатись думки зацікавлених людей з цього питання.

За безкоштовною консультацією та кваліфікованою правовою допомогою звертайтесь в юридичну агенцію –  LigaUA

Поділитись fb twitter gplus
Як новий Верховний Суд дає жити «по-новому»

Як новий Верховний Суд дає жити «по-новому»

30.03.2018

Зазвичай адвокати не коментують судових рішень у тих справах, в розгляді яких вони не брали участь. Разом з тим, одне ….

Чи осучаснюватимуть «прокурорські пенсії»?

Чи осучаснюватимуть «прокурорські пенсії»?

20.03.2018

Це питання цікавить багатьох пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, по інвалідності та на випадок втрати годувальника відповідно Закону ….